ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.co.za
R95.00
1 سال
N/A
R95.00
1 سال
.org.za
R95.00
1 سال
N/A
R95.00
1 سال
.com
R250.00
1 سال
R250.00
1 سال
R250.00
1 سال
.net
R280.00
1 سال
R280.00
1 سال
R280.00
1 سال
.org
R270.00
1 سال
R270.00
1 سال
R270.00
1 سال
.biz
R250.00
1 سال
R250.00
1 سال
R250.00
1 سال
.co
R495.00
1 سال
R495.00
1 سال
R495.00
1 سال
.info
R250.00
1 سال
R250.00
1 سال
R250.00
1 سال
.za.com
R450.00
1 سال
R450.00
1 سال
R450.00
1 سال
.joburg
R300.00
1 سال
R300.00
1 سال
R300.00
1 سال
.capetown
R300.00
1 سال
R300.00
1 سال
R300.00
1 سال
.cc
R300.00
1 سال
R300.00
1 سال
R300.00
1 سال
.mobi
R250.00
1 سال
R250.00
1 سال
R250.00
1 سال
.africa
R650.00
1 سال
R650.00
1 سال
R650.00
1 سال
.at
R300.00
1 سال
R300.00
1 سال
R300.00
1 سال
.fr
R350.00
1 سال
R350.00
1 سال
R350.00
1 سال
.tv
R750.00
1 سال
R750.00
1 سال
R750.00
1 سال
.co.uk
R250.00
1 سال
R250.00
1 سال
R250.00
1 سال
.eu
R200.00
1 سال
R200.00
1 سال
R200.00
1 سال
.gr
R850.00
2 سال
R850.00
2 سال
R850.00
2 سال
.net.za
R320.00
1 سال
N/A
R320.00
1 سال
.ie
R1350.00
1 سال
R1350.00
1 سال
R1350.00
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains